Udruženje građana "Skelica" Neštin

Udruženje građana „SKELICA“ osnovano je krajem 2013. godine od strane grupe entuzijasta koji su svoj rad želeli da artikulišu u različitim društvenim oblastima i na različite kreativne načine. NVO svoje administrativno sedište ima u Neštinu na adresi Karađorđeva br. 147 gde je do sada realizovan i najveći broj akcija i projekta.Oblasti ostvarivanja ciljeva su ekologija i zaštita životne sredine, građanski aktivizam, ruralni razvoj, eko-turizam, kamping, aktivni odmor, rad sa decom i mladima . . . U saradnji sa ostalim NVO, fondovima, ustanovama , pravnim i fizičkim licima, „SKELICA“ nastoji da unapređuje op[te stanje u oblastima kojima se bavi , te da animira što veći broj aktivista i volontera u relizaciji svojih akcija i projekata.


Pun naziv: "Udruženje građana skelica"
Pravni status Udruženje
Datum osnivanja 18 novembar 2013
Adresa Karađorđeva br.147,21314 Neštin
Naziv opštine i poštanski broj Opština Bačka Palanka 21400
Kontakt telefon +381/21/60-40-303 // +381/61/30-11-577
Email: skelica.nestin@gmail.com
Web-site www.skelica.com
Broj i datum važeće registracije BU 10870/2013 od 10. decembra 2013. godine
Lice ovlašćeno za zastupanje i funkcija Rade Vujičić, predsednik
Matični broj 28129211
PIB 108331410
Broj računa 205-202352-58 Komercijalna Banka a.d.